การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านรองฯ ประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรตินิเทศการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาภาษาไทย ภาควิชาสามัญสัมพันธ์ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Advertisement